Hjälp - Verifieringskod / CV2 nummer

Stäng Hjälp

Verifieringskod / CV2 nummer

En 'Verifierings-kod' (CV2) består av 3 eller 4 siffror skrivna på baksidan av kortet nära din signatur. De kan vara placerade i mellan de sista siffrorna av ditt kortnummer eller hela kortnumret.

På American Express (AmEx) kort, så kan Verifieringskoden/CV2 numret hittas på framsidan av kortet, till höger om kortnumret.

Verifieringskoden/CV2 numret är också refererat till som CVV2 kod av VISA, CVC2 kod av MasterCard, och CID kod av American Express (AmEx).