Batteri och elektronikåtervinning

Batteriåtervinning

Från den första februari 2010 har EU Batteridirektivetkommit i laga kraft. Återförsäljare och butiker som säljer mer än 32 kilo av batterier måste då tillhandahålla återvinningsholkar i lokalen. Företag som importerar över ett ton batterier per år klassas som producenter och dessa bär ansvaret för återvinnande och behandling av batteriavfall genom registrerad efterlevnad av batteridirektivet. DuracellDirect anses vara en producent och är därför registrerad genom BudgetPack efterlevnads planeringen.

DuracellDirect uppfyller kraven i batteridirektivet. Vänligen se • Återvinn, återvinn, Återvinn för återvinningsinstruktioner.

Batteriåtervinning

Elektronikåtervinning

You can now recycle your old electricals with us. If you’re buying a new electrical item from us, we will recycle your old one for free. Please see • Recycle, Recycle, Recycle for recycling instructions.
Unwanted electrical equipment is the UKs fastest growing type of waste.
Many electrical items can be repaired or recycled, saving natural resources and the environment. If you do not recycle, electrical equipment will end up in landfill where hazardous substances will leak out and cause soil and water contamination – harming wildlife and also human health.
The Waste Electrical or Electronic Equipment (WEEE) Directive requires countries to maximise separate collection and environmentally friendly processing of these items. In the UK, distributors (including retailers) must provide a system which allows all customers buying new electrical equipment the opportunity to recycle their old items free of charge. Those establishing their own take-back scheme must as a minimum offer all customers buying new electrical equipment free take back of their old electricals on a like-for-like basis. Find more information on WEEE recycling, and locate your local recycling centre, at www.recyclenow.com.

Elektronikåtervinning

För att påminna om att elektronik kan återvinnas är är dessa nu markerade med en överkryssad soptunna som symbol. Släng inte elektronikskrot i hushållssoporna.


Återvinn, återvinn, Återvinn

Återvinn, återvinn, Återvinn

Hällre än att slänga ditt batteri eller elektroniska produkter I hushållssoporna och därigenom bidra till att batterier hamnar på soptippar borde du spara det och återvinna det när du får chansen. Det finns många ställen som du kan återvinna batterier och elektronikskrot utan att det ska ta onödigt mycket tid. Till exempel kan du använda dig av följande.:

  • Använd återvinningsstationen i din kommun eller dess upphämtningsställe
  • Använd ditt bostadsområdes avfallsstationer
  • Lämna batterier i återvinningsholkar hos din lokala mataffär de större kedjorna har i regel dessa i deras stormarknader

Vänligen överväg miljöeffekterna när du ska återvinna ett batteri eller annat elektronikskrot. Att göra en specifik resa tillmiljöstationen kan bidraga till onödiga transportutsläpp. Ett av de bästa sätten att återvinna batterier är att återvinna dem i samband med en resa till stormarknaden. Där kan du lämna batterierna i holkar avsedda för batteriåtervinning.


Batteriåtervinning FAQ

Batteriåtervinning FAQ

Q. Kan batterier återvinnas?
A. Ja, alla batterier kan återvinnas. Metaller och kemikalier återvinns medan material som inte kan återfinnas tas omhand för säker destruktion

Q. Kan batterier slängas tillsammans med hushållssopor?
A. Nej, man bör ej slänga någon typ av batterier tillsammans med hushållssoporna. Då är det troligast att de hamnar på en soptipp eller blir sända till förbränning. Metallerna och kemikalierna är skadliga för miljön.

Q. Är batterier farliga?
A. Batterier som innehåller farliga kemikalier och metaller är inte farliga i sig självt medan dessa ämnen är i batteriet. Om ett batteri hanteras varsamt är det inte farligt.

Q. Mitt batteri läker, vad bör jag göra?
A. Lägg batteriet i en låda av papp eller plast och ta det till närmsta återvinningsstation. Använd inte en låda av metall. Undvik kontakt med huden.

Q. Mitt batteri är trasigt, kan jag posta det till er för återvinning?
A. Nej, sänd inte batterier som har skador via post. Ta dessa batterier till närmaste återvinningsstation för säkert omhändertagande.

Q. Jag har ett laptop battier, kan detta återvinnas?
A. Ja, laptop batterier kan återvinnas, likaså batterier till digitalkameror, videokameror, el-verktyg, mobiltelefoner, leksaker med mer.

Q. Men, alkaliska AA och AAA batterier kan slängas?
A. Nej, Dessa bör också återvinnas, denna typ av batterier står för den största delen av batterier som slängs i hushållssoporna.

Q. Hur vet ja att ett uppladdningsbart batteri är förbrukat och redo för återvinning?
A. Detta varierar mellan batteritillverkare. Duracells uppladdningsbara batterier kan laddas hundratals, eller tusentals gånger. När batterierna inte längre varar mer än några minuter efter en lång laddning är det tid att återvinna dem.

Q. jag kan inte komma ihåg var jag köpte mina batterier, kan jag fortfarande ge dem till DuracellDirect för återvinning?
A. Ja, självklart. Det spelar ingen roll var du köpt dina batterier, så länge det inte är bilbatterier eller batterier från industrier så kan vi återvinna dem.

Q. jag hittade några gamla bilbatterier i mitt garage, kan jag ge dem till er för återvinning?
A. Dessvärre, Nej. du måste kontakta kommunens miljöstation och låta dem informera er hur batterierna kan återvinnas, detta gäller också för batterier från industrin.

Q. Kan man återvinna knappcells-batterier som till exempel de som används i klockor>
A. ja, detta batterier kan återvinnas, likaså de som används i hörselapparater, alarm, bilnycklar miniräknare med mera. .

Q. Kommer jag att behöva betala för att återvinna mina batterier?
A. Nej,återvinning är alltid gratis. Du kommer inte att bli betalningsskyldig för att du återvinner dina batterier hos DuracellDirect.