Försäljningsvillkor och regler

Regler och Villkor

Genom att använda DuraacellDirects webbsida och online butik, accepterar du våra Regler och Villkor. Om du har frågor om våra villkor, vänligen kontakta .

 1. Order Villkor
  Det finns en minsta köpgräns av 120 kronor exklusivt frakt. Fraktkostnader är redan inräknade i köppriset.
 2. Leverans
  En order kommer att bli skickad till angiven adress inom 14 dagar. Om din Order inte kan skickas ut inom 7 dagar kommer vi att kontakta dig och ge dig möjlighet att annullera ordern. Vi bestämmer själva vilken kurir vi kommer att använda om inte annat föreskrivs av kunden.
 3. Fel
  Du måste anmäla alla fel och brister inom fem arbetsdagar efter att du tagit emot din order.
 4. Inte levererat
  Du måste anmäla försvunnen order inom 14 dagar från det du fick din faktura.
 5. Skada under transport
  Skadade paket måste bli nekade vid uthämtning och märkas 'damaged in transit' för att kunna bli returnerade till oss. För att försäkra att din order blir skickad igen så fort som möjligt bör du anmäla en skadad order till oss.
 6. Avbeställning
  Du har rätt att kontakta vår kundtjänst och avbeställa din order utan att ange varför inom 14 dagar sen du tagit emot ordern. Du måste stå för priset av frakten tillbaka till oss. Avbeställda produkter måste bli mottagna i gott skick och fortfarande vara i originalförpackning. Om varan är skadad se klausul 7.
 7. Retur
  Du har rätt att returnera ett defekt / felaktig produkt inom en rimlig tid. Alla returprodukter måste bli sända med ett RMA nummer som givs av vår Kundservice före de returneras.
 8. Pris
  Debiterade Priser är de som avtalats med kunden. När inget pris är specificerat kommer de debiterade priset vara det pris som är bestämt / giltig från de datum som beställningen utfördes. Priser förbehålls för ändring utan varning.
 9. Moms
  MOMS gäller för alla produkter med den kurs som är satt vid utsändningsdatum. Alla förpliktade skattar är inkluderade i, eller visas med försäljnings priset.
 10. Uppgörelse och Betalning
  Vi måste mottaga betalning innan beställningen sänds ut, vi erbjuder inget kreditköp.
 11. Garanti period
  Villkor som gäller är: Vi garanterar att sålda produkt är fri från fel, är ämnade till sitt syfte, och korresponderar med givna specifikationer, i en period av 12 månader från mottagande av produkten. Detta har inte en effekt på dina rättigheter under Försäljning och Leverans av Produkter till kund, Reglerna (Sales and Supply of Goods to Consumers Regulations).

  Ovanstående garanti ges av oss på följande villkor:
    •  Vi är inte ansvariga för fel och defekter som uppstår från skador, oaktsamhet eller onormala bruksförhållanden.
 12. Bruk av Webbsidan
  Vi levererar denna Webbsida på en 'som är' basis och ger inga garantier eller representationsuttryck eller underförstådd med förhållande till denna sidan eller informationen som ges på sidan. Informationen på sidan är företagets egendom. Du kan inte distribuera eller använda informationen på webbsidan för kommersiella syften utan skriftlig tillåtelse.
 13. Force Majeure
  Om vi inte kan leverera på grund av handlingar eller utlämnanden gjort av tredjepartsleverantörer, eller på grund av industriella tvister blir kontraktet suspenderat till ett uppfyllande av avtalet är möjlig.
 14. Variation av Regler
  Någon ändring i villkoren kommer inte vara giltigt för än de har godkänts skriftligen av en Direktör eller utsedd person. n.
 15. Lag
  Engelsk lag gäller för alla avtal.